สำรวจสุสานโบราณตั้งแต่สมัยยะย่อยและสมัยโคะฟุน

พื้นที่ใจกลาง 4ชม15นาที

เดินชมสุสานอะคิบะยะมะ โคะฟุน-กุน (Akibayama Kofun-gun) และชมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเมืองเอะบินะในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เปิดให้บริการในปี 1921 ในปีที่วัดสะกะมิ โคะคุบุนจิ เด้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ นี่เป็นทริปที่เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสประวัติศาสตร์ของเมือง

เพิ่มในแผนการเดินทาง 0

แชร์

เนินอะคิบะ-ซาน

เป็นกลุ่มของหลุมศพโบราณที่สร้างขึ้นประมาณ 1,700 ปีที่ผ่านมา เริ่มต้นในสมัยยะโยะอิ และในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในสมัยโคะฟุน เนื่องจากถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุสานโคะฟุนมีขึ้นในภาคใต้ของคันโตะและสังคมในสมัยนั้น สถานที่แห่งนี้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติในเดือนกรกฎาคม 2005 (ประกาศฉบับที่ 101 กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี). ถ้าคุณต้องการชมภาย...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอะบินะ ซิตตี้ ออนโคะกัน

บนชั้นแรกมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอะบินะ รวมถึงแบบจำลองของสะกะมิ โคะคุบุนจิ (Sagami Kokubunji), วัสดุเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ จากสุสานอะคิบะยะมะ โคะฟุน ที่ขุดขึ้นที่ซากปรักหักพังของเมือง ฯลฯ ชั้นสองจัดแสดงวัสดุพื้นบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โคะคุบุนจิ・โดะระ

เนียวอิริ แคนนอน (Nyoiri Kannon) ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระฆังวัดซึ่งได้รับการบริจาคให้แก่โคะคุบุน-นิจิ โดยโคะคุบุน โทะชิโยะริ แห่งตระกูลเอะบินะ ในสมัยคามาคุระ และเรื่องเล่าโบราณเรื่อง 'Ama no Nakimizu' ระฆังของวัดได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำไมไม่ลองวางแผนการเดินทางของคุณเอง จากจุดหมายปลายทางเหล่านี้?

ปรับแต่งการเดินทางนี้
เที่ยวชมฟาร์ม และศิลปะกลางแจ้งในฟูจิโนะ
พื้นที่ใจกลาง 3

เที่ยวชมฟาร์ม และศิลปะกลางแจ้งในฟูจิโนะ

ระยะเวลา: 3ชม

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐ
พื้นที่ใจกลาง 10

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐ

ระยะเวลา: 3ชม

เทศกาลอะซึตงิ อะยุ และอาหารที่ปรุงจากปลาอะยุ
พื้นที่ใจกลาง 13

เทศกาลอะซึตงิ อะยุ และอาหารที่ปรุงจากปลาอะยุ

ระยะเวลา: 4ชม30นาที