Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แนะนำโ

งานฝีมือแบบดั้งเดิมของซึตคุอิ และทัวร์ชมทะเลสาบมิยะงะเสะ

พื้นที่ใจกลาง ครึ่งวัน 2

สายถักซึตคุอิ ได้รับการยกย่องสำหรับเทคนิคที่ซับซ้อน เป็นสายถักที่ได้รับการถักทอด้วยเชือกที่ย้อมด้วยสีสันอันสวยงาม มีตั้งแต่เฉดสีจางๆ แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและเฉดสีอ่อน ไปจนถึงเฉดสีเรืองแสง ผลิตผลที่ได้จากการถักจะมีเฉดสีได้หลายร้อยแบบ ทะเลสาบมิยะงะเสะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทันสะวะ เป็นอ่างเก็บน้ำที่เกิดจากการสร้างเขื่อนมิยะงะเสะ มีแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบ

เริ่มต้น

แชร์

ซึตคุอิ คุมิฮิโมะ (มิยะงะเสะ โทะริอิบะระ ฟุเระอะอิ โนะ เละ)

พื้นที่ใจกลาง 45นาที

คุมิฮิโมะ (การถักเชือกของญี่ปุ่น) ของซึตคุย ได้รับการจัดอันดับสูงและส่งออกไปต่างประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลายร้อยชนิดที่ผลิตขึ้นโดยการใช้สีตั้งแต่สีอ่อนของญี่ปุ่นโบ...

ทะเลสาบมิยะงะเสะ

พื้นที่ใจกลาง 45นาที

เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่มหานคร มีพื้นที่ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 100 เท่า ของโตเกียวโดม

คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ

พื้นที่ใจกลาง 45นาที

คอกปศุสัตว์ฮัตโตะริ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบมิยะงะเสะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และสุดปลายทางตะวันออกของทานซะวะ ซานไก (ภูเขา) ฤดูร้อนของพื้นที่บนภูเข...

ทำไมไม่ลองวางแผนการเดินทางของคุณเอง จากจุดหมายปลายทางเหล่านี้?

แชร์

ทริปที่เกี่ยวข้อง

ทริป 3 วัน เที่ยวชมโรงผลิตเหล้าสาเกในญี่ปุ่น และลิ้มลองเหล้าสาเกนานาชนิด

ทริป 3 วัน เที่ยวชมโรงผลิตเหล้าสาเกในญี่ปุ่น และลิ้มลองเหล้าสาเกนานาชนิด

หลายวัน พื้นที่ใจกลาง
แผนการสำหรับครอบครัวที่เปิดโอกาสให้คุณได้เพลิดเพลินกับรสชาติและธรรมชาติของอะยะเสะ

แผนการสำหรับครอบครัวที่เปิดโอกาสให้คุณได้เพลิดเพลินกับรสชาติและธรรมชาติของอะยะเสะ

เต็มวัน พื้นที่ใจกลาง
เส้นทางเดินป่าซากปราสาทซึตคุอิ และทัวร์โรงผลิตเหล้าสาเก

เส้นทางเดินป่าซากปราสาทซึตคุอิ และทัวร์โรงผลิตเหล้าสาเก

เต็มวัน พื้นที่ใจกลาง
ทัวร์ชมเขื่อน - เขื่อนโชะนัน, เขื่อนชิโระยะมะ, เขื่อนมิยะงะเสะ

ทัวร์ชมเขื่อน - เขื่อนโชะนัน, เขื่อนชิโระยะมะ, เขื่อนมิยะงะเสะ

เต็มวัน พื้นที่ใจกลาง