Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แนะนำโ

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐ

พื้นที่ใจกลาง ครึ่งวัน 16

ในพื้นที่บริเวณเทศกาลมีต้นซากุระประมาณ 300 ต้น ซึ่งรวมถึงซากุระพันธ์โซะเม โยะชิโนะ ในงานจะมีแผงขายอาหารกว่า 40 แผง อาทิเช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ฮอทด็อก และยังมีอาหารนานาชาติ เช่นอาหารตุรกี ไทย อิตาลี และเกาหลี

เริ่มต้น

แชร์

เทศกาลดอกซากุระที่ค่ายทหารสหรัฐอเมริกา ซะมะ(ต้นซากุระ)

พื้นที่ใจกลาง 1ชม

※ในปี 2021 กิจกรรมจะถูกยกเลิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่สถานที่จัดงานเทศกาลแห่งนี้ มีซากุระกว่า 300 ต้น และมีแผงขา...

ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในจุดชมดอกซากุระ 100 แห่งของคะนะงะวะ ในพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร มีต้นซากุระ โซะเม-โยะชิโนะ กว่า 300 ต้น และจะพากันบานในช่วงฤดูใ...

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ(ต้นซากุระ)

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

※ในปี 2021 กิจกรรมจะถูกยกเลิกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ด้วยแนวคิดที่ว่า "ทำจากผู้คนกว่า 720,000 คน" และ "แสวงหาความส...

ทำไมไม่ลองวางแผนการเดินทางของคุณเอง จากจุดหมายปลายทางเหล่านี้?

แชร์

ทริปที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึกประวัติศาสตร์ของสะกะมิฮะระ ที่ยังคงเหลือร่องรอยของประเพณีสมัยเอโดะ

เจาะลึกประวัติศาสตร์ของสะกะมิฮะระ ที่ยังคงเหลือร่องรอยของประเพณีสมัยเอโดะ

ครึ่งวัน พื้นที่ใจกลาง
ล่องเรือหงส์ สวอน ครุยส์ ครั้งแรกในญี่ปุ่นในทะเลสาบสะกะมิ และสำรวจฟูจิโนะ อาร์ต วิลเลจ

ล่องเรือหงส์ สวอน ครุยส์ ครั้งแรกในญี่ปุ่นในทะเลสาบสะกะมิ และสำรวจฟูจิโนะ อาร์ต วิลเลจ

ครึ่งวัน พื้นที่ใจกลาง
ทัวร์ทะเลสาบซึตคุอิและดอกไม้ในชิโระยะมะ

ทัวร์ทะเลสาบซึตคุอิและดอกไม้ในชิโระยะมะ

ครึ่งวัน พื้นที่ใจกลาง
เดินชมสวนทะเลสาบซึตคุอิ และซันต้า อินน์

เดินชมสวนทะเลสาบซึตคุอิ และซันต้า อินน์

เต็มวัน พื้นที่ใจกลาง