• หน้าหลัก
  • ทริปท่องเที่ยว
  • ทริปอาหารกรูเมย์พื้นที่โดยรอบ เจอาร์ โงะเท็มบะ เชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวหลักสามแห่งคือ ภูเขาฟูจิ, ฮะโกะเนะ และ อิซุ
แนะนำโ

ทริปอาหารกรูเมย์พื้นที่โดยรอบ เจอาร์ โงะเท็มบะ เชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวหลักสามแห่งคือ ภูเขาฟูจิ, ฮะโกะเนะ และ อิซุ

พื้นที่ทางตะวันตก 5ชม 3

ในคอร์สนี้คุณจะได้สำรวจโรงผลิตเหล้าสาเกสามแห่ง ที่ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟสายเจอาร์ โงะเท็มบะ ซึ่งรวมถึงโรงผลิตเหล้าสาเกอิโนะอุเอะ (Inoue) จัดว่าเป็นโรงงานที่ส่งออกเหล้าสาเกที่มีชื่อเสียง "ฮะโกะเนะ ยะมะ" ไปยังยุโรป หลังจากทัวร์โรงผลิตเหล้าสาเกแล้ว เพลิดเพลินกับเดินชมย่านถนนช้อปปิ้งโรแมนติก พร้อมกับลิ้มลองของทานเล่น"

เริ่มต้น

เพิ่มทั้งหมดในสิ่งที่อยากได้

อิชิอิ โจะโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม30นาที

บริษัทผลิตเหล้าสาเกแบบดั้งเดิมก่อตั้งขึ้นในปี 1870 (เมจิ 3) ※บริการทัวร์แบบกลุ่ม※จำเป็นต้องติดต่อล่วงหน้า ※ทัวร์มีเฉพาะในช่วงฤดูหนาว (มกราคม ~ มีนาคม)

โรงผลิตเหล้าสาเกอิโนะอุเอะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

※ต้องสำรองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ (ก่อนเวลาอย่างน้อย 1 เดือน) ก่อตั้งขึ้นในปี 1789 โรงงานผลิตเหล้าสาเก อิโนะอุเอะ ผลิตเหล้าสาเกในพื้นที่บริเวณนี้มาเป็นเวลา 20 ปี...

โรงผลิตเหล้าสาเกนะคะซะวะ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

※ต้องสำรองล่วงหน้า 3 วัน ทางโทรศัพท์ (0465-82-0024) หรืออีเมลล์ โรงงานผลิตเหล้าสาเก นะคะซะวะ เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในมัตซึตดะ-โชะ, อะชิงะระ จัดจำหน่ายเหล้าสาเ...

ย่านถนนช้อปปิ้งโรแมนติก

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ย่านถนนช็อปปิ้งโรแมนติกที่ตั้งติดกับทางทิศตะวันตกของสถานีชิน-มัทซึดะ ในวันที่ฟ้าโปร่ง คุณสามารถมองเห็นวิวภูเขาฟูจิได้จากถนนเส้นนี้

ทำไมไม่ลองวางแผนการเดินทางของคุณเอง จากจุดหมายปลายทางเหล่านี้?