โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ประสบการณ์ตัดลูกกวาด(สำนักงานใหญ่ทั่วไปมัตซึยะ)

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

สวนไทชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม