โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

คุเรฮะ เวสเทค คานากาวะ

ศูนย์ฟื้นฟูน้ำภาคเหนือที่ 2

ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัยพิบัติเมืองโยโกะฮามะ (ประสบการณ์โรงภาพยนตร์แสดงภัยพิบัติ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม