สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คาวาสะกิ (ท้องฟ้าจำลอง)

คาวาสะกิ อีโค งุระชิ มิไร-กัน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม