สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

คะชิมะ-เอ็น

โจะระคุจิ (มันงะเดะระ)

ไซเมียวจิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม