ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนจินงะชิตะ เคคิวโคะคุ

สวนจินงะชิตะ เคคิวโคะคุ

แม่น้ำคะตะบิระ

แม่น้ำคะตะบิระ

ฟูจิ-ซาน โซบะ (มินะโตะอัน)

ฟูจิ-ซาน โซบะ (มินะโตะอัน)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม