โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

ศาลเจ้าสะมุคะวะ

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม