สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โคะเซ็นจิ (ประสบการณ์ทำสมาธิแบบซาเซ็น)

ศาลเจ้าสะมุคะวะ

โรงงานคิริน หมู่บ้านโชะนัน (ทัวร์คิรินช่วงน้ำชายามบ่าย)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม