โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เอ็นโดะ มะโฮะโระบะ-โนะ-สะโตะ

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

ร้านขายเนื้อหมูคะเนะโกะ (หมูโคะอุซะ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม