โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติจังหวัดคานากาวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม