สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ทะนะมุไคฮะระ ไซด์

ระเบียงชมวิวน้ำตกซานดัน-ทะกิ

คัตซึตสะกะ ไซด์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม