ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

โอยากะ คาเฟ่ จอย (คาเฟ่ในบ้านญี่ปุ่นโบราณ)

โอยากะ คาเฟ่ จอย (คาเฟ่ในบ้านญี่ปุ่นโบราณ)

สวนผลไม้ ซูซุคิเอ็น

สวนผลไม้ ซูซุคิเอ็น

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม