สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เนินเขาโชะนัน ไดระ(สวนโคะมะยะมะ)

โชะนันได เรสต์เฮ้าส์

เครื่องประดับทะนะบะดะในสถานีฮิระซึตกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม