S

จุดเริ่มต้น

เดินเล่นริมฝั่งทะเลสาบสะกะมิโกะ(ความบันเทิงเก่าแก่สมัยโชวะ, การยิงปืนรับรางวัล,การรับลูกบอล)

Lake Sagami Pleasure Forest

สะกะมิโกะ ออนเซ็น ยุรุริ

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม