สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)

จิสะวะ ชุคุ โคะอุริว-กัน

สวนผลไม้โชะโงะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม