สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนพลัมโซะกะ

ปราสาทโอดะวะระ

ทาคุมิ-กัน (ร้านงานฝีมือ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม