สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซากปราสาทโอดะวะระ, ต้นสนยักษ์

สวนพลัมโซะกะ

เทศกาลดอกพลัมและการขี่ม้ายิงธนู โอดะวะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม