สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

มิระคุอัน

ิพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ยุงะวะระ

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม