โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสัตว์คะนะสะวะ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

คามาคุระ โคะมะชิ โดะริ ช้อปปิ้ง(ฮะโตะ สะบุเระ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม