สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ล่องเรือโยโกสุกะ นาเวล พอร์ท

เรืออนุสรณ์มิคะสะ

ร้านกาแฟ Honey Bee

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม