ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

ยะคะทะบุเนะ ฮะมะชิน

ยะคะทะบุเนะ ฮะมะชิน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม