สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนอะซุมะยะมะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิระซึตกะ

เทอเรส มอลล์ โชนัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม