สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนอะซุมะยะมะ

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

ล่องเรือชมโออิโซะ ซะกิโชะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม