สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

สวนยะมะโตะ อิสุมิ-โนะ-โมะร

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Kyodo Minkaen

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม