สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ิพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ.ฟูจิจิโอะ

Patisserie La Verdure

โรงงานไส้กรอกโยโกฮะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม