ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โชะนัน โมโนเรล

โชะนัน โมโนเรล

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

บ้านแห่งรสชาติที่ลงตัว

บ้านแห่งรสชาติที่ลงตัว

ไรเท

ไรเท

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม