โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โชะนัน โมโนเรล

ต้นซากุระของภูเขาคามาคุระ(ต้นซากุระ)

เฮ้าส์ ออฟ เฟลเวอร์ส

ไรเท

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

รถไฟฟ้าเอะโนะชิมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม