สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม