ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ภูเขาคินโทะกิ

ภูเขาคินโทะกิ

ทุ่งหญ้าสีเงิน

ทุ่งหญ้าสีเงิน

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม