โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

ถนนฮาโกเนะไฮเวย์เก่าที่เรียงรายไปด้วยต้นซีดาร์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม