ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

สวนมะคุยะมะ

สวนมะคุยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม