สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนดอกคาเมลเลียฮิมุโระ

อาคารอนุสรณ์โทะคุโทะมิ โซะโฮะ

สวนมะคุยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม