สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซึตคะยะมะ

สวนคินุงะสะยะมะ

คูุริฮะมะสวนดอกไม้

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม