สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนซึตคะยะมะ

ทางเดินเมดะงะวะ

สวนทะเทชิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม