ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อะมะกถคุ บังโกะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจดทะเบียน, บ้านพักตระกูลยามากุจิ)

อะมะกถคุ บังโกะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจดทะเบียน, บ้านพักตระกูลยามากุจิ)

วัดโทะโชะอิน

วัดโทะโชะอิน

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม