สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ไฮอิคาระ คิโมโน คัน ของโยโกฮาม่า ประสบการณ์พิเศษของการใส่กิโมโน

พิพิธภัณฑ์ไหม

ฮะมะโมะเนียว (สินค้าที่มีรูปภูเขาฟูจิ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม