โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าโซะกะ

ศาลเจ้าโซะกะ

สวนพลัมโซะกะ

สวนพลัมโซะกะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม