สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ปราสาทโอดะวะระ

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ

เทศกาลดอกไม้ไฟริมแม่น้ำโอดาวะระ ซากาวะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม