โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

น้ำตกชาซุย-โนะ-ทาคิ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม