สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนอิมะฟุคุ-ยาคุอิ-มอน

ต้นเซลโคว่าขนาดใหญ่

แรมบลิ้ง เทอเรส VINAWALK

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม