โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

วัดฮาคุซัง โทะโคะเซ็น (วัดหลักของสำนักเคนโชะจิแห่งนิกายรินไซ)

โยโกฮามะ ยาโซฮาชิ

ห้องพิธีชงชาแบบฉบับญี่ปุ่นไคโคะ-อัน

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม