สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ทะเลสาบซากะมิ

บ้านศิลปะฟุจิโนะ

ฟูจิโนะ อาร์ท วิลเลจ แกลเลอรี่

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม