ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

พิพิธภัณฑ์คามาคุระโบะริ

วัดโทะเค-จิ

วัดโทะเค-จิ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม