สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

วัดฮะเซะ-เดะระ

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม