สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนเสะเสะระงิ

สวนผลไม้นิโนะมิยะ

สวนอะซุมะยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม