สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนเสะริซะวะ

สวนคะนิงะสะวะ

ศาลเจ้าสุซุคะเมียว

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม