ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

เทศกาลไฮเดรนเยียในไคเซ

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม