ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

ศาลเจ้าเซนิอาราอิเบ็นไซเท็น อุกาฟุกุ

สวนเก็นจิยะมะ

สวนเก็นจิยะมะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม