สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

โรงงานไอศกรีมโอะดะวะระฟาร์ม

สวนสมุนไพรมัตซึตดะ-ยะมะ

ศาลาประชาคม เบียร์อะซะฮิ แห่ง คะนะงะวะ อะชิงะระ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม