สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ศาลเจ้าโซะจิ-จิ

เซน คาเฟ่, สะเกะซึต คะซุฮะ (CIAL ซึตรุมิ)

เทศกาลประดับไฟที่สวนสนุกโยมิอุริแลนด์

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม